Suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor, întâmplare nu există în natură. Totul e orânduit, totul se mişcă voit, şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastra.

Extras din cartea: Din Tainele Vietii si Ale Universului, de Scarlat Demetrescu

O persoană este acuzată de o faptă foarte gravă – omor sau furt. Un om care o duşmăneşte, merge la judecată şi punând mâna pe Sfânta Cruce, jură că într-adevăr persoana respectivă a comis fapta, descriind crima, fără remuşcare. Vai, suflet nesocotit! Ura şi duşmănia i-au întunecat lumina spiritului, conştiinţa a adormit în el şi amarnic îşi va plânge, în Cer şi pe pământ, pornirea pătimaşă împotriva unei făpturi de aceeaşi origine, plecată din acelaşi Izvor de viaţă. Acest nefericit îşi va vedea grozăvia, în toată goliciunea ei, când va fi în spaţiu. Plânsul şi căinţa sa vor umple infinitul, dar nu va exista nici o posibilitate de iertare. Numai repararea, trecerea prin’suferinţa celui nevinovat va şterge crima de a lua ca martor pe Cel mai Sfânt între sfinţii eternităţii.

A jurat în numele Lui; în viaţa următoare sau peste multe alte întrupări, va fi acuzat’pe nedrept de crimă, petrecându-şi restul zilelor pământeşti în întunericul ocnei, ori va coborî în lumea terestră fără grai, fiind mut din naştere. Se va simţi extrem de nenorocit, fiind conştient că toţi vorbesc şi numai el nu are darul sfânt de a se înţelege prin vorbire cu semenii săi. ‘ Iată pentru ce Mântuitorul şi Luminătorul sufletelor noastre a spus prin trimişii Săi: „Nu mărturisiţi strâmb. Să nu faceţi jurământ nici pe Cer – pentru că este Tronul Tatălui, nici pe Pământ – pentru că este aşternutul picioarelor Sale, nici pe capul tău să nu juri – pentru că nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da – da; iar ceea ce este nu — nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este”.

Nu aduceţi ca martor al minciunii voastre pe bunul Părinte ceresc. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensă Tatălui, care iartă prin îndurarea Sa, căci cunoaşte micimea omului şi conştiinţa lui întunecată, dar nu iartă legea instituită de El din eternitate şi pentru veşnicie. Prin urmare, avem printre noi fraţi şi surori lipsiţi de facultatea vorbirii, pentru că în altă viaţă au greşit tocmai prin grai. De câte ori întâlnim în viaţă vreun frate nefericit, ne vine parcă în minte: „Doamne, dar acest om – mai exact, acest spirit – cu ce o fi greşit?” Din înţelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârşite au rămas aceste cuvinte: „Ce păcat o fi apăsând pe acest suflet de nu vede lumina?”

Intr-adevăr, nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi şi a nu vedea cu ei frumuseţile naturii, culoarea şi forma variată a fiinţelor şi lucrurilor. O noapte adâncă îl înconjoară pe acest nefericit. Ar vrea să se servească singur, ar vrea să circule prin lume, dar nu poate fără să fie condus de un altul. Ştie că alţii văd, că se orientează oriunde vor, şi că numai el este mai prejos de orice animal. Este negrăită suferinţa ce-i roade sufletul, secundă cu secundă. Viaţa lui e un infern şi e cel dintâi care doreşte să plece din această viaţă, plină de întuneric. Ca om nu ştie nimic din trecut, constată că e orb din naştere, sau că ulterior şi-a pierdut vederea, însă cauza acestei groaznice infirmităţi nu o cunoaşte.

Dar noaptea, când trupul său doarme, îşi cunoaşte starea, ştie ca plăteşte o poliţă grea pe care stă scrisă o mare greşeală făcută într-una din vieţile sale trecute, când a adus nenorocire altora, pe calea văzului. A spionat, a văzut şi a spus, după care a urmat osanda grea pentru cei pe care i-a pârât. Ori prins de mânie, în veacuri îndepărtate şi-a chinuit adversarul zdrobindu-i ochii. Ai luat vederea altuia – ţi se va lua şi ţie putinţa de a mai vedea. ‘ „

„Cine trage sabia, de sabie va muri”, i-a spus Domnul lui Petru, în momentul când era arestat de servitorii arhiereilor evrei în grădina Ghetsimani. Iată marea taină, iată pentru ce sunt în lumea noastră trupească atâtea deosebiri între oameni, în privinţa sănătăţii, inteligenţei, moralităţii, voinţei, situaţiei materiale sau sociale. Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evoluţiei care duce la picioarele Creatorului, ori sunt forme de viaţă prin care ispăşesc greşeli mari din alte vieţi. Prin urmare, suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor, întâmplare nu există în natură. Totul e orânduit, totul se mişcă voit, şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastră.

Toate aceste diferenţe, diformităţi şi nenorociri, nu şi le poate explica bietul om trupesc, deoarece ele se datoresc unor legi, unor orânduiri sau fapte ce aparţin lumii nevăzute – lumii spiritelor spaţiale şi a legilor divine, după care totul se mişcă, de la electron şi până la sfera creaţiilor. Iată pentru ce am afirmat că numai prin reîntrupare se face avansarea spirituală, căci şcoala vieţii acestei planete se va urma pe alte corpuri cereşti, în forme materiale din ce în ce mai fine, în forme corporale tot mai apropiate de perfect.

Şcoala planetei noastre este doar o clipă din şcoala universică pe care o vom parcurge în eternitate. Totuşi, în comparaţie cu efemera noastră existenţă trupească, este foarte lungă – aproximativ 26.000 de ani, şi pe toată durata acestei şcoli, trebuie să luăm diferite forme, să trăim în diferite nivele sociale şi în sânul diferitelor neamuri ale pământului. Am convingerea că în veacurile următoare, peste trei sau patru mii de ani, tema reîntrupării va fi mai bine şi pe larg cunoscută, şi omenirea trezită la o conştiinţă mai luminoasă va avea o altă conduită, fiind iubitoare a tot şi toate ce au fost create de Fiinţa supremă. Doamne, luminează sufletele noastre să nu mai greşim, căci acum ştim că totul se plăteşte prin suferinţă! Amin.

Anunțuri

Un gând despre „Suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor, întâmplare nu există în natură. Totul e orânduit, totul se mişcă voit, şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastra.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s