Adevarul Divin. Care sunt gradele Adevarului?

Când s-a făcut om, Guvernatorul nostru solar a dat cheia Adevărurilor cereşti în mâinile întemeietorilor bisericii creştine, dar treptat, în decursul timpului, ele s-au pierdut. Acum biserica nu mai posedă decât cunoştinţe exoterice. Din acest motiv, noi comunicăm unora din aceste adevăruri, pentru ca sămânţa lor să nu se piardă cu totul din lumea trupească. Aşa a fost în toate veacurile, mai ales când se trece către un sfârşit de ciclu.

Prin urmare, biserica creştină predică inexactităţi? Nu, dar ea este în multe probleme în eroare, nemaipăstrând legătura cu Cerul. Nu toate duhurile din lumea noastră cunosc tot adevărul. Numai oamenii zonei a I-a, cordonizaţii lumii cereşti cunosc tainele lumilor, cunoştinţe ezoterice sau secrete. Totalitatea lor formează ştiinţa creaţiilor; o ramură a ei este filosofia şi un capitol al filosofiei este religia. Există o mare deosebire între filosofia noastră şi a voastră. Filosofia voastră este sinteza ştiinţei voastre. Cum ştiinţa voastră se bazează pe concepţii greşite, rezultă că şi filosofia voastră e greşită.

Filosofia noastră se bazează pe cunoştinţe câştigate prin observaţiile şi experienţele sutelor de mii şi milioane de ani. Dar tot ştiinţa noastră ne spune că alături de adevăr există şi eroarea. In lumea noastră adevărul se scoate prin discuţii contradictorii. Se pune teza, se atacă cu contraobservaţii şi cunoştinţe, şi din controversă în controversă se ajunge la adevăr. Bâjbâind, ajungi odată la lumină.

Să ştiţi că Adevărul are şi el gradele lui. Noi, duhurile, când destăinuim celor mai mici decât noi din adevărurile universului, le spunem numai atât cât este potrivit cu gradul lor de evoluţie.

Ştiinţa universală are capitolele şi gradele sale. Ea începe cu marea ştiinţă a Sferei centrale. Se coboară la capitolul cunoştinţelor solare şi se încheie cu al treilea capitol, referitor la adevărurile planetare. Fiecare din aceste trei mari capitole cuprinde o serie nesfârşită de grade descendente de cunoştinţe. Ca să le poţi afla de la cei ce le ştiu, şi apoi urmări şi aprofunda, trebuie să ajungi la un anumit grad de evoluţie.

Dragul meu, voi măsuraţi temperatura cu termometrul. Noi urmărim viaţa veşnică, învăţând gradele Adevărului. Marilor duhuri – apostoli ai Domnului li s-au dat înalte cunoştinţe, pentru că erau locuitorii Cerului de dincolo de zona a I-a a lumii umane. Dar chiar şi ei au primit cunoştinţe diferite, pentru că erau de grade diferite în lumea lor angelică.

Am spus că există trei mari categorii de Adevăruri:

1. Adevărurile Sferei divine;
2. Adevărurile Globului solar;
3. Adevărurile planetare.

Sfântul Duh este deţinătorul complet al ştiinţei referitoare la viaţă, duhuri şi diferitele materii ale planetei pe care o guvernează. El posedă şi Adevărurile solare, dar nu le cunoaşte la perfecţie pe cele ale Tatălui. Guvernatorii solari cunosc Adevărurile Tatălui. Divinitatea noastră solară, când s-a făcut om, a spus ucenicilor Săi: „Precum M-a învăţat Tatăl Meu, aşa fac. Dar nici pe Mine nu M-a învăţat Tatăl tot, şi Eu mai am încă multe de învăţat din marea carte a Adevărului sau Ştiinţa ştiinţelor”.

Toţi din lumea noastră cred că posedă ceva din această Ştiinţă a ştiinţelor. Nici unul nu vrea să spună că nu ştie nimic. De aceea, apostolii Domnului au căutat să pună în gardă pe bunii creştini, ă fie cu băgare de seamă ce fel de duh le vorbeşte, dacă este un duh luminat ori este din cele inferioare, care poate face chiar „minuni”, dar nu ştie nimic din Adevărurile cereşti.

Creştinii socoteau asemenea duhuri ca fiind de la diavol. După ştiinţa noastră, diavolul este un spirit aflat în eroare, din punctul de vedere al Adevărului, cunoscând greşit adevărul; şi el este de la Tatăl, dar nu cunoaşte Adevărul. El ia eroarea drept adevăr.

Acum am să vă spun ceea ce Domnul n-a vrut să răspundă lui Pilat: Adevărul este Ştiinţa ştiinţelor. Tatăl cuprinde în Sine toată ştiinţa despre opera Sa, despre universurile create.

Anunțuri

Pregatirea venirii Domnului. Cine sunt Apostolii?

Apostolii Domnului erau duhuri sublime treimice, întrupate în medii neştiutoare din punct de vedere intelectual, tocmai pentru a nu li se perverti spiritul, conştiinţa de veghe, prin ştiinţa oficială, materialistă, de atunci. Domnul solar i-a sfătuit: „Mergeţi să vă întrupaţi incasele celor săraci cu duhul, pentru a da crezare cuvântului Meu, şi ca să nu vi se strice mintea cu învăţăturile planetare, departe de cunoştinţele supuşilor Mei solari”.

Pregătirea venirii Domnului s-a făcut cu multe veacuri înainte de întruparea Sa. De asemenea, cu multe veacuri înainte, apostolii şi-au pregătit întruparea. Fiind fiinţe treimizate, ei trebuiau să-şi aranjeze culcuşurile trupeşti într-un anumit fel, pentru a fi supuşi cuvântului Domnului.

 – Cine i-a iniţiat pe apostoli?

– Domnul i-a iniţiat.

-De ce L-au părăsit atunci şi nu L-au apărat?

-Pentru că li se interzisese omorul. Ei nu puteau ucide, deoarece erau forţe treimice şi – în plus – au fost iniţiaţi, ca oameni, de Domnul solar. Din instinct, treimizatul – ca om trupesc – nu ucide. El are o mare încredere în dreptatea Cerului şi a judecătorilor săi. Orice nedreptate i s-ar face treimizatului în timpul întrupării sale, o suferă şi o deferă Tribunalului de sus.

Extras din Cartea: „Din tainele Vietii si ale Universului” de Scarlat Demetrescu