Botezul Domnului. Se intrupeaza ingerii vreodata?

-Se întrupează îngerii vreodată?

-Bineînţeles, şi îngerii se întrupează, când li se încredinţează misiuni de către Alfa nivelului lor intruparea lor constituie un eveniment planetar, căci ei nu au venit aici să-şi facă evoluţia prin experimentul întrupării, acest experiment fiind rezervat, în general, ca o şcoală numai duhurilor umane.

-Atunci ce este un om?

-Un om este un duh ajuns la rangul evolutiv numit om.

-Pretutindeni sunt oameni?

-Nu. Există planete lipsite de fiinţe trupeşti umane, deoarece nu au spirite ajunse la rangul de om. Cele mai înalte fiinţe de acolo sunt fiinţe subumane.

Acum înţelegeţi că în biserici se fac rugăciuni la imaginea sfintei Născătoare de Dumnezeu, deoarece Ea este o Forţă supremă solară. S-ar crede că duhurile solare, fiind în Soare, vor fi supusele oarbe ale Domnului. Nu, nici ele nu sunt în mod absolut servii Domnului, deoarece sunt îngeri, şi îngerii din tot universul ţin direct de Tatăl şi observă aplicarea Legilor Tatălui, în care, bineînţeles, se cuprind şi cele ale Fiului. Deşi nu-I stau sub ordine, îl recunosc ca Guvernator, deoarece este Fiul lui Dumnezeu.

-Sfântul Ioan Botezătorul este înger al Pământului; de ce s-a întrupat? De ce I s-a supus?

-Pentru că A” (Alfa secund) este reprezentantul Fiului pe Pământ, şi – în mod fictiv – e supus Lui. Ca înger, El aplică Legile Tatălui, dar ca reprezentant al Solarului, trebuie să aplice şi Legile Fiului. Aşadar Fiul, deşi este mai mare decât îngerii planetari şi solari, totuşi sub El, nu se află în mod direct decât lumea oamenilor şi a suboamenilor din sistemul Său solar. Lumea îngerilor nu-i aparţine, ei sunt trimişii chiar ai Tatălui, Guvernatorul central, pentru aplicarea Legilor Tatălui şi ajutarea la evoluţia totului, din orice sistem solar.

Nimeni nu poate critica înţelepciunea Divinului Creator, a Guvernatorului central, doar cel care nu cunoaşte alcătuirea lumilor şi sublima lor conducere. Totul este perfect, chiar dacă bietul om este sortit durerii. Durerea este urmarea faptelor sale greşite, ele însăşi fiind consecinţa ignoranţei sale. De multe ori, durerea este urmarea greşelii domniilor îngereşti din cele douăsprezece nivele spirituale. Făcând şi ele şcoala lor evolutivă şi aplicând-o greşit asupra umanităţii, omenirea va suferi. Îngerii sunt îngeri, dar perfecţi nu sunt nici ei.

Ingerii conduc, dar aplicarea nu o pot face ei direct. Tatăl ceresc nu le-a dat puterea de a sili direct pe om să acţioneze într-un anumit fel sau altul. Executivul, intermediarul între îngeri şi umanitatea întrupată sau spaţială, sunt forţele umane cordonizate, treimizate. îngerii primesc instrucţiuni de la cei trei A (Alfa) planetari şi apoi le fac cunoscute omenirii treimizate. Forţele omeneşti treimice îi ascultă, convinşi de dragostea îngerilor, devin adepţi fideli ai vederilor lor, pe care vin să le propage lumii botezate cu botezul de foc al creştetului.

Dar pentru că liberul arbitru domneşte pretutindeni, uneori forţele omeneşti treimice nu împărtăşesc punctul de vedere al îngerilor şi se opun executării anumitor instrucţiuni. De aici rezultă experienţe uneori fericite, iar alteori nefericite. Toate aceste încercări făcându-se pe spinarea oamenilor întrupaţi, urmează suferinţa lor în masă. Din cele expuse, se vede că Fiul solar nu comandă îngerilor, iar îngerii nu pot comanda direct oamenilor. însă îngerii caută să convingă pe oameni, arătându-le fericirea cerească, făcând experienţa acestei fericiri cu ei, dar neputându-le impune.

Anunțuri

Se mai intrupeaza treimile?

– Se mai întrupează treimile?

-Da, se reîntrupează, dar numai una câte una.

– Prin greşeli se poate pierde botezul creştetului?

– Nu, niciodată, chiar comiţând crime, adică încălcând Legea Tatălui şi a Fiului, însă fapta celui care a primit botezul creştetului va fi mai aspru pedepsită decât a spiritului simplu, individul care va fi băgat la ocnă. Dacă un botezat de creştet ar comite o crimă, închisorile pământului nu-l vor avea, pentru că el nu va fi niciodată judecat de judecători umani, ci de cei cereşti, nefiind niciodată descoperit pe pământ.

-Dar un duh treimizat, încins cu cordonul solar, va putea comite vreodată o crimă?

-Nu, niciodată. Duhul cordonizat este prea pătruns de Legile Tatălui şi ale Fiului. Mai degrabă moare, se lasă omorât, decât să comită o crimă.

Din cele expuse, se vede că botezul creştetului aparţine lumii umane pure, netreimizate, iar cordonizaţii sunt duhuri treimizate. Cât va trăi pe acest pământ, duhul treimizat nu va mai greşi.

Cele noua botezuri de pe Pamant. Preotii ceresti. Cordonul fericirii. Botezul Solar.

Extras din cartea „Din Tainele Vietii si ale Universului”, de Scarlat Demetrescu

„Zona angelică a oricărei planete este alcătuită la fel ca la noi, dar rangul lor diferă de la planeta la planetă, după gradul lor de evoluţie. Prin urmare, există atâtea feluri de botezători planetari, câte feluri de planete sunt în acel sistem solar. Sistemele solare au şi ele evoluţia lor. Astrul sau Soarele nostru nu este un corp ceresc primitorde duhuri-copii umane, deoarece are o evoluţie înaintată. Cea mai înapoiată planetă a acestui sistem, şi care e cea mai apropiată de Pământ, prezintă deja o civilizaţie mai înaintată faţă de planetele unor sisteme mai înapoiate; iar omul de acolo nici vorbă să poată fi comparat cu spiritul ajuns om pe Pământ, oricât de înapoiat ar fi. Un lucrător de aici, dus acolo între acele duhuri-copii umane, ar fi un mare inventator, va părea pentru ei un mare om, un savant ce ar trăi fericit, deoarece intelectualitatea sa ar face pe toţi să contribuie la bunul său trai.

Un spirit uman adus aici, la noi, de pe o planetă subterestră, va fi botezat de un botezător al acestei planete, care va fi o forţă treimică. El este botezat cu fluidul special al acestei planete şi i sedă prima culoare – roşie – a spaţiilor aflate sub domnia celor din zona fluidică a IlI-a. Fără această haină planetară el nu ar putea sta pe planeta noastră.Când trece dintr-o domnie într-alta, duhul este botezat din nou. Există nouă domnii principale, pe Pământ, deci el va primi botezul de nouă ori. După fiecare botez, are o altă culoare şi un alt rang în lumea duhurilor umane.

După primirea celor nouă botezuri, duhul părăseşte Pământul, căci nu mai are de parcurs nici o şcoală, nu are de făcut nici o evoluţie pe această planetă, deci nici un alt grad de obţinut. Domnii planetei Pământ îi spun: ,, Fiule, acum ţi-ai terminat evoluţia pe această planetă, urmează să primeşti alt botez, şi acela nu se mai face aici, ci în Soare„.

Cât timp primeşte numai botezurile domniilor pământene, duhul uman este o individualitate terestră. El este unul şi nimic mai mult. Puterile lui sunt reduse numai la lumea unităţilor. Chiar când a primit cel din urmă botez pământean el este tot o sfântă unitate, nu o treime. Insă vine vremea când trebuie formate şi forţele treimice, necesare conducerii evoluţiei duhurilor individuale; atunci sosesc pe acea planetă mesageri solari. Formarea de forţe treimice este un mare eveniment. La anumite epoci, trebuie eliberate o parte din foiţele treimice ale planetei Pământ şi este necesară formarea altora.

Evoluţia individuală a cerut trecerea din treaptă în treaptă, prin toate cele nouă domnii. în cea din urmă domnie, duhul uman face parte din grupul duhurilor, numite fii cereşti. Ele sunt fiii Cerului sau ai Tatălui, dar nu Fii de Dumnezeu. In lumea noastră, a duhurilor, fiii cereşti sunt preoţii Cerului, preoţii noştri cereşti. Preotul ceresc este un grad ierarhic al lumii noastre spaţiale. Preotul ceresc este un duh care a parcurs toată gama de domnii. El a trecut din etaj în etaj, mii de ani, şi a ajuns în zona a 11-a – zona duhurilor albastre – şi de aici, în mii şi mii de ani, a ajuns în zona întâi – a duhurilor albe, sfera a treia -de evoluţie planetară.

Aici trebuie să susţină un examen pentru rangul de preot ceresc. Acest examen îl dă în faţa îngerilor de evoluţie planetară, din treapta cea mai de jos a lumii angelice. Ei îi vor recomanda anumite întrupări-examen, şi când va promova toate probele acestei etape, va fi ridicat la rangul de preot de treapta a doua, a zonei întâi, albe, sfera a doua – de evoluţie solară. Ajuns preot ceresc de gradul al doilea, de evoluţie solară, el nu mai lucrează ca individualitate, ci este nevoie să fie treimizat. Când a trecut cu bine seria probelor acestui rang, este promovat preot ceresc de rangul întâi, de evoluţie divină, a sferei întâi din zona întâi, albă.

In fine, după o vreme foarte îndelungată, isprăvind şi această şcoală, este examinat de A’ (Alfa prim), al lumii angelice, şi propus pentru botezul solar. Nici A’ (Alfa prim) al Pământului nu poate fi botezător solar. Botezătorii de treimizare sunt numai îngeri solari. Vine vremea când duhul care a obţinut botezul de creştet să primească şi aşa-numitul cordon al fericirii. Această cordonizare constă în faptul că fiecare duh va fi înconjurat de un cordon fluidic făcut din materie eterică solară. Acordarea acestui cordon implică constituirea unei asocieri treimice. In vederea acestui fapt, duhul va căuta încă doi fraţi, ajunşi şi ei la acelaşi grad evolutiv, şi va încheia cu ei un contract de activitate comună. Odată convenit, ei se vor prezenta înaintea Tronului solar de aur şi vor cere binecuvântarea contractului lor social.

 Incinse cu cordonul solar, duhurile vor lucra conform ordinelor Fiului nostru solar, conform legilor solare, şi vor fi o contrapondere a forţelor îngereşti în experienţele lor. Ele vor deveni apărătorii oamenilor pe care îi vor îndrepta spre respectarea Legilor Fiului şi ale Tatălui.

Ce este botezul? Cine sunt botezatorii? Partea intai

Frate, tu, care stai acum în această cameră, nu poţi să-ţi dai seama ce activitate intensă domneşteî n spaţiile din jurul pământului. Noaptea afli şi tu de această activitate, dar dimineaţa, când reintri în trupul tău, nu-ţi mai rămâne nimic în memorie. Apostolii vedeau şi ei noaptea, dar aveau fericirea de a-şi aminti ziua de tot ce au văzut sau auzit noaptea.

Activitatea duhurilor este de două feluri: individuală   şi treimică Poţi activa singur la ridicarea ta şi a semenului tău, dar activitatea treimică este o activitate cu o sferă mai largă, în scopul de a influenţa mediul ambiant, fie asupra celorlalte spirite individuale din spaţiu, fie asupra celor întrupate. Pentru ca un duh să devină o forţă treimică, trebuie să se ridice, prin evoluţie, la un anumit grad.

Şi îngerii sunt constituiţi în forţe treimice?

-Da, toţi îngerii sunt grupaţi câte trei şi uneori în grupe din ce în ce mai numeroase de forţe treimice. O treime este o asociere de trei duhuri, trei individualităţi unite printr-un cordon fluidic solar. Dar fericirea de a avea un cordon solar nu o pot avea decât după ce cu veacuri înainte au fost botezaţi cu botezul focului solar.-Ce este acest botez?

– Plecat pentru prima oară din Sfera centrală, spiritul uman este foarte mic. El este îmbrăcat într-o haină minusculă. Scânteia îmbrăcată într-un corp fluidic, formează spiritul uman. Asemenea omului întrupat care din copilărie creşte până ajunge la mărimea omului matur, şi corpul spiritual al entităţii spirituale creşte mereu, în decursul miilor de ani. Una este mărimea duhului copil uman, alta mărimea corpului Guvernatorului planetar şi cu mult mai mare este corpul Fiului de Dumnezeu. Corpul spiritului creşte în cursul evoluţiei sale, această creştere făcându-se la vremea ei, cu binecuvântarea anumitor duhuri de înaltă evoluţie, numite

Botezători

Frate, ai aflat de lumea îngerilor, de lumea sfinţilor şi de lumea mesagerilor întrupători şi destrupători, acum a venit vremea să afli şi de lumea botezătorilor.

Cine sunt aceşti botezători? Ce rang au ei? Ce fac aceşti botezători? Un botezător este o forţă treimică. Botezător individual nu există. Ei continuă rolul celor din Sfera divină. Am spus cu altă ocazie că după ce a ieşit din Capul de Tată, particula sau celula divină a fost pregătită şi îmbrăcată cu trei învelişuri, operaţii prin care a fost dememorizată de amintirea că e Dumnezeu. Acum duhul e gata, dar în acest stadiu el nu ştie să judece. Duhul este luat de anumite Duhuri divine, aflate în Laborator, şi instruit, deprins cum să raţioneze, şi multe mii de ani îi trebuie până dobândeşte rudimente de noţiuni abstracte, necesare evoluţiei sale de duh uman. Când, în fine, a fost îndeajuns de pregătit, este trimis într-un anumit sistem solar şi într-o anumită planetă in Laboratorul central al tuturor creaţiilor, duhul uman a fost botezat,adică înconjurat cu anumite materii fluidice, pentru ca el să dobândească facultatea raţionamentului, cât de rudimentar.

Ajuns pe un astru sau soare, duhul-copil uman nu este trimis direct într-o planetă, ci este luat în primire de anumite spirite solare, pregătindu-l pentru viitoarea sa viaţă planetară. Este necesară această pregătire din Soare, căci duhul-copil numai astfel va fi în stare să-şi ducă viaţa într-o planeta oarecare. Adus dintr-o dată din Lumea Tatălui în lumea duhurilor unei planete, duhul-copil ar fi un imbecil uman, n-ar putea rosti în viaţa lui nici o vorbă. Ar avea formă de om, dar ar fi mai înapoiat decât un animal inteligent – câinele, un spirit evoluat al regnului animal

Adus din Laboratorul creaţiilor şi trântit în lumea trupească, duhul-copil uman nu ar şti nici să mănânce, căci nu ar avea cunoştinţă că trebuie să se hrănească. I-ar fi foame, dar nu ar şti şi nu iar veni în gând să ceară de mâncare. Ar simţi foamea, tot aşa cum simţiţi voi durerea de cap şi nu ar şti cum să o astâmpere, după cum nici voi nu ştiţi să vă alinaţi durerea. Există planete pe care cei întrupaţi ştiu să se vindece singuri, ca şi animalele, care-şi caută, din instinct, anumite ierburi, consumându-le drept medicament.

Ajuns în Soare, duhul-copil este dat pe mâna unor duhuri solare, numite botezători solari, care îl boteză cu anumite fluide, pentru a-l face capabil să înţeleagă diferite împrejurări de viaţă şi să trăiască în anumite planete ale acelui sistem solar. Aşadar Sorii sunt şi ei mici Laboratoare, copii în miniatură după Cel mare. Acolo sunt aduse, alături de marile Somităţi solare, şi neputincioasele şi necunoscătoarele lor surori – spirite umane din prima fază. Aici, botezătorii solari le îmbracă cu o haină fluidică solară şi apoi le supune la diferite exerciţii, necesare pentru viitoarea lor viaţă planetară. Aşadar aici învaţă ceea ce nu au învăţat în Laboratorul central.

După studii îndelungate, aceste spirite de viitori oameni planetari sunt duse pe una din cele mai înapoiate planete ale acelui sistem solar, unde vor duce o viaţă aproape animalică. Aici vor învăţa să mănânce şi să se reproducă, din instinct. Pe aceste planete inferioare ele vor trăi foarte greu şi reîntrupările vor fi scurte, moartea secerându-le cu nemiluita. Ele au nevoie de un timp scurt de trai

După mii de vieţi, cu durată foarte scurtă faţă de a voastră, după existenţa de barbarie, sunt botezate de botezătorii acelei planete. Aşadar duhul a trecut prin trei botezuri: în Laborator, în Soare şi în planetă.

Extras din cartea lui Scarlat Demetrescu, Din tainele Vietii si ale Universului.