Botezul Domnului. Se intrupeaza ingerii vreodata?

-Se întrupează îngerii vreodată?

-Bineînţeles, şi îngerii se întrupează, când li se încredinţează misiuni de către Alfa nivelului lor intruparea lor constituie un eveniment planetar, căci ei nu au venit aici să-şi facă evoluţia prin experimentul întrupării, acest experiment fiind rezervat, în general, ca o şcoală numai duhurilor umane.

-Atunci ce este un om?

-Un om este un duh ajuns la rangul evolutiv numit om.

-Pretutindeni sunt oameni?

-Nu. Există planete lipsite de fiinţe trupeşti umane, deoarece nu au spirite ajunse la rangul de om. Cele mai înalte fiinţe de acolo sunt fiinţe subumane.

Acum înţelegeţi că în biserici se fac rugăciuni la imaginea sfintei Născătoare de Dumnezeu, deoarece Ea este o Forţă supremă solară. S-ar crede că duhurile solare, fiind în Soare, vor fi supusele oarbe ale Domnului. Nu, nici ele nu sunt în mod absolut servii Domnului, deoarece sunt îngeri, şi îngerii din tot universul ţin direct de Tatăl şi observă aplicarea Legilor Tatălui, în care, bineînţeles, se cuprind şi cele ale Fiului. Deşi nu-I stau sub ordine, îl recunosc ca Guvernator, deoarece este Fiul lui Dumnezeu.

-Sfântul Ioan Botezătorul este înger al Pământului; de ce s-a întrupat? De ce I s-a supus?

-Pentru că A” (Alfa secund) este reprezentantul Fiului pe Pământ, şi – în mod fictiv – e supus Lui. Ca înger, El aplică Legile Tatălui, dar ca reprezentant al Solarului, trebuie să aplice şi Legile Fiului. Aşadar Fiul, deşi este mai mare decât îngerii planetari şi solari, totuşi sub El, nu se află în mod direct decât lumea oamenilor şi a suboamenilor din sistemul Său solar. Lumea îngerilor nu-i aparţine, ei sunt trimişii chiar ai Tatălui, Guvernatorul central, pentru aplicarea Legilor Tatălui şi ajutarea la evoluţia totului, din orice sistem solar.

Nimeni nu poate critica înţelepciunea Divinului Creator, a Guvernatorului central, doar cel care nu cunoaşte alcătuirea lumilor şi sublima lor conducere. Totul este perfect, chiar dacă bietul om este sortit durerii. Durerea este urmarea faptelor sale greşite, ele însăşi fiind consecinţa ignoranţei sale. De multe ori, durerea este urmarea greşelii domniilor îngereşti din cele douăsprezece nivele spirituale. Făcând şi ele şcoala lor evolutivă şi aplicând-o greşit asupra umanităţii, omenirea va suferi. Îngerii sunt îngeri, dar perfecţi nu sunt nici ei.

Ingerii conduc, dar aplicarea nu o pot face ei direct. Tatăl ceresc nu le-a dat puterea de a sili direct pe om să acţioneze într-un anumit fel sau altul. Executivul, intermediarul între îngeri şi umanitatea întrupată sau spaţială, sunt forţele umane cordonizate, treimizate. îngerii primesc instrucţiuni de la cei trei A (Alfa) planetari şi apoi le fac cunoscute omenirii treimizate. Forţele omeneşti treimice îi ascultă, convinşi de dragostea îngerilor, devin adepţi fideli ai vederilor lor, pe care vin să le propage lumii botezate cu botezul de foc al creştetului.

Dar pentru că liberul arbitru domneşte pretutindeni, uneori forţele omeneşti treimice nu împărtăşesc punctul de vedere al îngerilor şi se opun executării anumitor instrucţiuni. De aici rezultă experienţe uneori fericite, iar alteori nefericite. Toate aceste încercări făcându-se pe spinarea oamenilor întrupaţi, urmează suferinţa lor în masă. Din cele expuse, se vede că Fiul solar nu comandă îngerilor, iar îngerii nu pot comanda direct oamenilor. însă îngerii caută să convingă pe oameni, arătându-le fericirea cerească, făcând experienţa acestei fericiri cu ei, dar neputându-le impune.

Anunțuri

Pregatirea venirii Domnului. Cine este cu adevarat Maica Domnului?

După ce şi-a ales apostolii – forţe treimice, şi după ce i-a iniţiat, ca oameni, Iisus le-a făcut cunoscută toată drama misiunii Sale umane.

-De ce umane?

-Deoarece El s-a întrupat de la Sfânta Sa mamă.

-De ce era sfântă?

-Pentru că şi ea, fiind om, a fost mediumizată.

-Dar cine era sfânta Lui mamă?

-Era o mare Forţă treimică, venită din Soare şi s-a făcut om pe pământ, în vederea misiunii de Mamă a Domnului.

-In Scriptură se spune: „De la Duhul Sfânt s-a făcut om”. Ce înţeles au aceste cuvinte?

-Domnul, Divinul nostru solar a coborât cu câteva sute de ani înaintea întrupării Sale, în atmosfera fiuidică a Pământului, pregătind totul în vederea misiunii Sale. De cum a sosit, El a trebuit să primească o haină planetară în jurul Duhului Său, ca şi orice spirit planetar. Această haină, Guvernatorul solar a primit-o de la A’ (Alfa prim) planetar, Stăpânul Pământului, reprezentantul Tatălui ceresc pe această planetă.

Aşadar, El s-a născut din Măria, mama Lui fizică, la fel ca orice om, şi a luat haina planetară de la Duhul Sfânt, căci orice duh, fie el chiar solar, trebuie să îmbrace o haină planetară pentru a se întrupa pe pământ.

-De ce L-a îmbrăcat A’ (Alfa prim) planetar?

-Domnul şi Stăpânul nostru solar este Fiu de Dumnezeu. El nu putea fi îmbrăcat decât de Tatăl Său ceresc. Dar Tatăl ceresc are ca reprezentant al Său pe acest glob pe A’ (Alfa prim). Iată-1 deci pe A’ (Alfa prim) terestru, în această împrejurare, mai mare decât Fiul lui Dumnezeu. Intâi s-a întrupat de la A (Alfa) şi Q. (Omega) planetei Pământ, şi apoi prin Măria. Spiritul mamei Sale era un duh solar, şi anume unul din cei trei Conducători ai lumii solare, unul din cei trei Alfa solari.

-De ce nu s-a întrupat Domnul prin intermediul unui înger planetar?

-Pentru că îngerii de pretutindeni sunt sub ordinele directe ale Tatălui ceresc, şi nu ale Stăpânului solar. Ei au venit pe acest sistem şi pe această planetă să-şi facă evoluţia, dar nu sunt supuşii Guvernatorului solar; îl recunosc ca Stăpân al sistemului, ştiu că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu lucrează după ordinele Lui. îngerii se supun Legii Tatălui şi nu Legii Fiului; ei au venit aici, botezaţi, cu botezul din Laboratorul divin.